Familjen Hjärpsgård har i generationer haft gården i Los. Mikael är väl insatt i skogen, skogsbruk och var en av markägarna i 2023 års klimatåtgärd.

Årsringarna blir lite grövre av mer näring i marken och den större barrytan som det leder till. Här är ett exempel på varierande tillväxt innan gallringen utfördes i ett bestånd.

Sommaren 2023 i Ljusdal och Los, Norra Hälsingland

The Forest Solution gjorde under sommaren 2023 åtgärderna i Norra Hälsingland. Ett antal privata skogsägare som hade skogsbestånd som uppfyllde våra krav på additionalitet enligt vår ISO 14064:2 metodologi.

Inom kort kommer vi publicera data på alla objekt som The Forest Solution har gjort näringstillförseln på i tabellform.

Vi har så klart fullständig koll på klimatavtrycket för helikopter, lastbil liksom hela processen som skapar additionell klimatnytta.

The Forest Solution försöker alltid välja det mest klimatsmarta alternativet. Vi har inga företagsbilar. När vi behöver resa åker vi tåg, buss, tunnelbana och då vi behöver en bil hyr vi en elbil där vi sätter våra loggor på med magneter!

Det finns mycket skog i Sverige som vi har skött och skall fortsatta att vårda.  Långt i framtiden kan vi skörda en förnyelsebar råvara.

Karta på ett av årets områden. De gröna linjerna är där helikoptern släpps ner näringsämnet i form av små granuler. Detta objekt var kanske lite för små bestånd för att vara riktigt bra och rationellt. Den minsta ytan vara bara 1 ha! Vi vill helst att bestånden skall vara minst 3 ha.