Med The Forest Solution kan du klimatkompensera på svensk mark, med svenska kontroller och garantier

Sedan starten 2020 har vi lagrat in tusentals ton koldioxid åt våra kunder

Björn Ferry förklarar The Forest Solution

.

Att minska våra växthusgasutsläpp är viktigt och som en komplettering till det kan vi också hjälpa skog och växtlighet världen över att binda ännu mer koldioxid.