Med The Forest Solution kan du klimatkompensera på svensk mark, med svenska kontroller och garantier.

Sedan starten 2020 har vi skapat tusentals ton koldioxidkrediter åt våra kunder. Så här går det till!

En fullständig växhusgasbudget genom GHG-protokollet inom ISO14064:2 ger Garanterad klimatnytta för kunder och en tredjepartsrevision.

.

Att minska våra växthusgasutsläpp är viktigt och som en komplettering till det kan vi också hjälpa skog och växtlighet världen över att binda ännu mer koldioxid.