Nu med ISO 14 064-2:2019 certifikat! Garanterad klimatnytta för kunder och en tredjepartsrevision.

År 2020 har vi skapat 5 453,8 ton certifierade koldioxidkrediter åt våra kunder.

Att minska användandet av fossila bränslen är viktigt och som en komplettering till det kan vi också hjälpa skog och växtlighet världen över att binda ännu mer koldioxid.

Med The Forest Solution kan du klimatkompensera på svensk mark, med svenska kontroller och garantier.

Vill du vara med?