Idén med The Forest Solution är att garantera klimatnytta, på riktigt!

Det var under en skogstur på mountainbike i september 2018 som jag fick idén till The Forest Solution. Det slog mig att det finns en åtgärd, som inte blir utförd, som skulle göra skillnad om jag fick det att hända! Jag har arbetat i över 20 år med frågor kring hållbart skogsbruk med fokus på hänsyn till värdefulla miljöer, främst i Dalarna. 

Som biolog och jägmästare, utbildad vid Lunds universitet och SLU, är det lätt att förstå att skogen, som naturlig solfångare, gör skillnad genom att omvandla solens energi till olika nyttigheter. Många gånger hade jag också hört att forskare och tex FN:s klimatpanel IPCC pekat ut skogen som en viktig del i ett framtida hållbart samhälle.

Min idé kom från insikten om att vi kan binda upp mycket mer koldioxid genom att tillföra näringsämnet kväve i medelålders välskötta produktionsskogar. Detta görs inte idag eftersom det inte är skogsekonomiskt lönsamt. Ur ett klimatperspektiv blir det dock en helt annan sak!

Vi samarbetar med markägare och entreprenörer och sköter hela kedjan med åtgärden i skogen som blir en additionell klimatkompensering. Vi har en tredjepartsgranskning i form av DNV som har validerat oss mot ISO 14064:2. Hela vår metod bygger på Greenhouse gas protocol och en fullständig växthusgasbudget för vad som händer när ni köper vår tjänst.

.

.

”Vi har bara en jord och det är viktigt att klimatkompensering inte blir ett sätt att köpa sig fri. Vi behöver alla vara med på resan och göra nya, hållbara val i våra vardagsliv, och på den är The Forest Solution ett nytt verktyg som alla kan använda.”

Erik Nillius, grundare och VD för The Forest Solution

Tidslinjen

Årtal          CO2 halt i atmosfären          Händelse

1967       322.5* PPM       Erik föds i februari

1978       334.4  PPM       Björn föds i augusti

1981       340.5  PPM       Heidi föds i februari

2018      405.7  PPM       En idé föds i september

2019      408.7  PPM       The Forest Solution skapas i Falun i oktober

                                            Ägare: Going For One AB, Svipdag AB,

                                            Peder Oxhammar               

2020      414.7  PPM       The Forest Solutions första kunder i mars

2020      411.5  PPM       Första skogliga åtgärd som binder 5 453,8 ton CO2

2020      413.1  PPM       November ISO 14064:2 validering av DNV

2021      417.6  PPM       Ny delägare i april PTEH AB 

*alla CO2-värden (månadsmedel) från Mauna Loa Observatory, Hawaii

Från och med nu och fram till år 2045 är vårt mål att årligen binda 2-3 miljoner ton CO2e extra i den svenska skogen

Med mig på resan har jag Armbryterskan från Ensamheten, Heidi Andersson och den tidigare olympiamästaren i skidskytte Björn Ferry. De frågade varandra år 2015 om de inte skulle försöka bli Fossilfria inom tio år. Sedan dess har de ställt om sitt liv och lett SVT-programmen Storuman forever och Miljöhjältarna i flera säsonger och varit flitigt anlitade inspiratörer och ambassadörer för en fossilfri framtid. Heidi och Björn äger 1000 hektar skog, Björn bedriver forskning om fåglar, och Heidi är skoglig hedersdoktor på SLU. Jag har sällan mött så mycket kompetens inom klimat, hållbarhet, naturvård och skog som dessa klimathjältar besitter.

Det är en ära att bilda team med Björn och Heidi som delägare. De kommer också att delvis jobba i företaget.

Vi kan lösa klimatsituationen tillsammans – alla vi privatpersoner, företag och organisationer som vill ställa om till en hållbar livsstil, tillsammans kan vi göra skillnad.

Ambitionen med The Forest Solution är helt enkelt hjälpa till att hejda klimatförändringen utan att äventyra biologisk mångfald eller andra andra viktiga mål!

Erik Nillius, VD och grundare för The Forest Solution

Återinvestering för klimatet

När The Forest Solution ger ett ekonomiskt överskott kommer en del av vinsten återinvesteras i åtgärder som främjar klimatet och annars inte skulle blivit gjorda. Denna återföring vill vi göra utifrån ett brett perspektiv på hållbarhet.