Idén med The Forest Solution är att garantera klimatnytta, på riktigt!

The Forest Solution startades 2019 av grundaren Erik Nillius som tillsammans med de andra ville göra skillnad i hållbarhetsarbetet där skog är en viktig del. De ville skapa ett “äkta” klimatkompensationprojekt i Sverige och Norden. 

2020 ägnades åt att skapa en metodik som bygger på etablerade standarders krav hur Carbon removal/klimatkompensation projekt är uppbyggda (additionalitet, beständighet, mätbarhet, verifierbarhet samt bidrar till hållbar utveckling). Detta år fick vi även våra första kunder.

Under 2022 och 2021 fick vi nya delägare i fastighetsbolaget K2A och PTEH AB där Heidi Andersson och Björn Ferry är ägare. Alla vill vi göra skillnad i den omställning som krävs för att nå målen från Parisavtalet och minska klimatförändringarna.

Under senaste åren har marknaden för kolkrediter/klimatkompensation diskuterats flitigt och framtidens regelverken har alltmer börjat bli synliga. Det är dock en levande process och det har tagit tid att skapa regelverk. 

The Forest Solution har sedan starten haft de högsta ambitionerna med att påvisa klimatnyttan med kolinlagrinstjäns och våra svenska kolkrediter. Under 2023 kommer vi att jobba med att ytterligare stärka detta genom ett av de stora certifikaten.

Ambitionen med The Forest Solution är helt enkelt hjälpa till att hejda klimatförändringen utan att äventyra biologisk mångfald eller andra andra viktiga mål!

Erik Nillius, VD och grundare för The Forest Solution

.

.

”Den en enkla tanken var att vi kan få det att hända…
…det som annars inte skulle hända och göra stor skillnad för klimatet!”

Erik Nillius

Tidslinjen

Årtal          CO2 halt i atmosfären          Händelse

1967       322.5* PPM       Erik föds i februari

1978       334.4  PPM       Björn föds i augusti

1981       340.5  PPM       Heidi föds i februari

2018      405.7  PPM       En idé föds i september

2019      408.7  PPM       The Forest Solution skapas i Falun i oktober

                                            Ägare: Going For One AB, Svipdag AB,

                                            Peder Oxhammar               

2020      414.7  PPM       The Forest Solutions första kunder i mars

2020      411.5  PPM       Första skogliga åtgärd som binder 5 453,8 ton CO2

2020      413.1  PPM       November ISO 14064:2 validering av DNV

2021      417.6  PPM       Ny delägare i april PTEH AB

2022      417.3  PPM       Ny delägare i augusti K2A  

2023      421.9  PPM      The Forest Solution andra åtgärdssäsong i Hälsingland i juli

*alla CO2-värden (månadsmedel) från Mauna Loa Observatory, Hawaii

Från och med nu och fram till år 2045 är vårt mål att årligen binda 2-3 miljoner ton CO2e extra i den svenska skogen

Mer om uppkomsten av The Forest Solution och åren fram till 2023

Det var under en skogstur på mountainbike i september 2018 som jag fick idén till The Forest Solution. Det slog mig att det fanns en åtgärd, som inte blev utförd, som skulle göra skillnad om jag fick det att hända! Jag hade arbetat i över 20 år med frågor kring hållbart skogsbruk med fokus på hänsyn till värdefulla miljöer, främst i Dalarna. 

Som biolog och jägmästare, utbildad vid Lunds universitet och SLU, är det lätt att förstå att skogen, som naturlig solfångare, gör skillnad genom att omvandla solens energi till olika nyttigheter. Många gånger hade jag också hört att forskare och tex FN:s klimatpanel IPCC pekat ut skogen som en viktig del i ett framtida hållbart samhälle.

Min idé kom från insikten om att vi kan binda upp mycket mer koldioxid genom att tillföra näringsämnet kväve i medelålders välskötta produktionsskogar. Detta görs inte idag eftersom det inte är skogsekonomiskt lönsamt. Ur ett klimatperspektiv blir det dock en helt annan sak!

Delägare och ambassadörer är Armbryterskan från Ensamheten, Heidi Andersson och den tidigare olympiamästaren i skidskytte Björn Ferry. De frågade varandra år 2015 om de inte skulle försöka bli Fossilfria inom tio år. Sedan dess har de ställt om sitt liv och lett SVT-programmen Storuman forever och Miljöhjältarna i flera säsonger och varit flitigt anlitade inspiratörer och ambassadörer för en fossilfri framtid. Heidi och Björn äger 1000 hektar skog, Björn bedriver forskning om fåglar, och Heidi är skoglig hedersdoktor på SLU. Heidi och Björn besitter mycket kompetens inom klimat, hållbarhet, naturvård och skog. De kommer också att delvis jobba i företaget. 

K2A är det gröna fastighetsbolaget där människa, miljö och hållbarhet står i fokus. K2A bygger hyresfastigheter i trä och förvaltar fastigheter med de högsta hållbarhetsambitionerna. VD Johan Knausst fick priset Hållbart ledarskap 2022 av Nätverket för hållbart Näringsliv.

Återinvestering för klimatet

När The Forest Solution ger ett ekonomiskt överskott kommer en del av vinsten återinvesteras i åtgärder som främjar klimatet och annars inte skulle blivit gjorda. Denna återföring vill vi göra utifrån ett brett perspektiv på hållbarhet.