Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är ett sätt att kompensera för t.ex. en persons eller ett företags klimatavtryck (carbon footprint), alltså mängden växthusgaser personen eller företaget genererar. Själva klimatkompensationen görs genom att antingen förebygga utsläppet eller minska/avlägsna motsvarande mängd utsläpp med en åtgärd som görs utanför det system där personen/företaget genererat sitt klimatavtryck.

Enkelt uttryckt: Klimatkompensation är att göra något för att det inte ska släppas ut växthusgaser, eller göra något som hjälper till att binda eller ta bort växthusgaser från atmosfären.

Varför behövs klimatkompensation?

Klimatkompensation kan ge en enskild individ hopp i resan mot hållbarhet. Psykologin är viktig! Det är lätt att det känns så komplicerat och svårt att bli mer klimatvänligt. Det kan kännas jobbigt att behöva göra nya aktiva val för att minska sin klimatutsläpp. På den vägen kan klimatkompensation vara ett hjälpmedel. Den kan göra att man snabbare och smidigare kan nå målet om klimatneutralitet. Alltid tillsammans med nya aktiva val i vardagen!

Vad är det som är så bra med just den här metoden?

Den här metoden är ett snabbt sätt att få bort mycket växthusgaser (CO2) från atmosfären. Skog binder koldioxid, och ju mer skogen växer till sig, desto mer koldioxid binder den in.

Det är också ett bra och relativt billigt hjälpmedel för oss att börja omställningen mot en fossilfri värld. Vi måste ju minska våra utsläpp med 50 % inom 10 år så vi behöver satsa på åtgärder som denna, och det snabbt!

Vad skiljer The Forest Solution från andra klimatkompenseringar?

Vad vi vet är vi de första som utan mellanhänder gör en storskalig klimatkompenserande åtgärd i en validerad och verifierad process i Sverige.

The Forest Solutions projekt är validerade mot kraven i ISO 14 064-2:2019. Detta  är en kravspecifikation med vägledning på projektnivå för kvantifiering, mätning och rapportering av minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser (ISO 14064-2:2019). Revision och validering har utförts av DNV-GL under 2020.  

Hur påverkas biologisk mångfald av åtgärden?

The Forest Solution är en metod som går ut på att gödsla i unga produktionsskogar som redan sedan lång tid är skötta genom avverkning, röjning och gallring – du kan t.ex jämföra detta med en åker där man i många år producerat KRAV-märkt mjöl. Områden som är viktiga för biologisk mångfald i den svenska skogen gödslas inte och påverkas alltså inte. Genom att det växer mer i produktionsskogarna kan till och med trycket på biologiskt mer värdefulla skogar minska.

Men gödsling är väl något negativt?

Om gödsling sker på felaktigt sätt eller i fel områden kan det vara det. Det är därför vi använder en väl utprovat metod med små skogstraktorer som blåser ut gödselmedlet med stor precision. Områden längs bäckar, vatten samt små värdefulla biotoper kan lätt undantas från påverkan. Vi har stor brist på kväve i den svenska skogen idag så när vi gödslar tas det omedelbart upp av träden vilket gör att risken för näringsläckage är minimal.

Vad händer om träden huggs ner i framtiden?

Klimatkompenserande gödsling kommer att ske i skogar som är relativt unga, ca 30-55 år.

För att dra nytta av klimateffekten fullt ut gallras inte skogarna förrän efter tidigast 9 år efter gödsling. Därefter sköts skogarna som vanligt. Inte förrän efter ytterligare 30-50 år blir det aktuellt att avverka och ersätta skogen med ny, yngre skog och då är skogen runt 100 år gammal. Din klimatkompensation gör skillnad (additiv) även om skogen sedan sköts på vanligt sätt efter din insats.

När träden gallras ut eller avverkas kan de i sin tur bidra positivt till ett minskat klimatavtryck genom att ersätta t.ex. betong och stål i byggnadskonstruktioner eller ersätta fossila bränslen vid energiproduktion.

Skogen är en av våra viktigaste förnyelsebara energikällor och i Sverige återplanteras skogen alltid efter avverkning.

Det känns så jobbigt, hur ska jag tänka?

Börja med att beräkna ditt eget klimatavtryck på t.ex. Klimatkontot.se.

Där kan du se vad det är i ditt sätt att leva, resa, konsumera, äta, etc som genererar utsläpp av växthusgaser – och då ser du ganska snart var du kan börja göra förändringar som leder till ett minskat koldioxidavtryck från just dig eller din familj.