Det finns olika typer av strategier och projekt för klimatkompensering

Man skiljer ofta mellan projekt som

  • Förhindrar eller reducerar utsläpp
  • Tar bort och lagrar koldioxid

Vi erbjuder Carbon Dioxide Removal – CDR – enligt The Forest Solution Methodology

Att köpa CDR krediter av oss innebär att ditt företag

  1. Bidrar ekonomiskt till en åtgärd som annars inte skulle ha ägt rum.
  2. Att mer koldioxid fångas upp och lagras i utvalda Svenska
    skogsbestånd tack vare denna åtgärd.
  3. Att koldioxiden lagras i minst 50 år
  4. Att ni erhåller ett certifikat som bevisar att åtgärden ägt rum i ert namn.
  5. Att ni erhåller GPS koordinater samt en Google map där åtgärden är utförd

Hur stora volymer?

Vi kan leverera koldioxidkrediter upp till 2 miljoner ton per år. Hur stora volymer du vill beställa är förstås valfritt men vanligast är att man har gjort någon form av klimatberäkning för att analysera en produkt, en tjänst eller sitt företags klimatavtryck. Tänk på att klimatkompensering är ett sätt att komma åt de utsläpp som man inte lyckats minska än. Det kan aldrig ersätta ett seriöst hållbarhetsarbete eller målsättningen om att ständigt jobba för att minska sin egna klimatpåverkan.

Vad kostar det?

Kontakta oss för aktuellt pris. Se även CLIMATE ACTION 2023

Prisfördelar vid beställning över 500 ton samt över 2 000 ton. Kontakta oss för offert.

För beställning

Kontakta

Anders Hallström

+46 73 915 30 03

anders@theforestsolution.se

Erik Nillius

+46 70 642 79 10

erik@theforestsolution.se