Följande av FN:s 17 hållbarhetsmål påverkas positivt

av The Forest Solutions projekt

  • Tar bort CO2 från atmosfären

SDG 13

  • Hjälper till att minska trycket mot skogar med högre biologiska värden

SDG 15

  • Ökar mängden råvara/biprodukter från skogen för att producera förnyelsebart bränsle i Sverige. Hjälper till att minska trycket att producera biobränsle istället för mat i utvecklingsländer

SDG 2

  • Effekter av substitution genom förnyelsebara produkter i ett framtida hållbart samhälle

SDG 7, 9, 11

  • Ökar mängden förnyelsebara skogsprodukter på lång sikt

SDG 7, 9, 11, 12

  • Bygger på lång sikt starkare samhällen i glest befolkade delar genom att producera mer förnyelsebar skogsråvara/produkter i dessa delar av Sverige

SDG 9, 11, 16

Vill du läsa mer om FN:s globala hållbarhetsmål?

Tryck på bilden nedan