Validerad klimatnytta

The Forest Solution anser det viktigt att på ett enkel och trovärdigt sätt visa klimatnyttan med tjänsten.

Vi har valt att basera och validera vår metodik i enlighet med ISO 14064:2:2019

Validering av  DNV (De Norske Veritas) 2020 enligt ISO 14064:2

 ISO (International Organization for Standardization)  är världens mest använda ledningssystemstandard för både företag och organisationer. 

En fullständig redovisning hur växthusgaserna påverkas av våra projekt

Se vetenskaplig sammanfattning samt tabell nedan 

Revision granskar att vår tjänst utförs i enlighet med vår utformade metodik

Faktor Lagring av CO2 (ton/ha) Utsläpp CO2 (ton/ha) Referens
Ökad stamtillväxt 11,0 (15 m3 stam) Pettersson 1994
Ökad tillväxt i barr, grenar och rötter 11,0 Hälften av ett träd totala biomassatillväxt, Marklund 1998, Petersson och Ståhl 2006
Inbindning i mark 6,05 Hyvönen et al 2008
Tillverkning av N näringsämnen 0,548 Yara, 2019
Utförande av åtgärd 0,033 Björheden 2019
Lustgas 0,7 Nir sub 2019 Annex
Metan (minskat upptag) Gundersen m fl 2012
TOTALT 28,05 1,33 Column 4 Value 8
Netto koldioxdupptag 26,72

Vi i The Forest Solution har de högsta ambitionerna av visa klimatnytta för våra kunder.

Har ni några funderingar eller önskemål om förtydligande så är vi väldigt angelägna att ta del av detta så att vi kan utveckla detta om så önskas.

Kontakta oss om ni är intresserade av att läsa hela vår 
”Methodology for The Forest Solution PDD ”