Våra projekt – additionella skogsbestånd

Under 2020 har vi tillfört näringsämnen till produktionsskogar som utan era insatser inte skulle åtgärdas. Dessa skogsbestånd ligger i Dalarna, i Falun kommun.

Kommande säsonger förbereder vi additionella ytor för åtgärder efter den efterfrågan som råder.

Vår ISO 14064 certifierade metodik garanterar additionell klimatnytta genom ett systematisk val av skogsbestånd. Nästa växtsäsong kommer vi att åtgärda skogsbestånd i Dalarna, Jämtland samt andra platser i framförallt norra delen av Sverige.

Eftersom atmosfären blandas med vädrets vindar spelar det egentligen ingen roll var man gör åtgärden som binder in koldioxiden.

Våra projekt

Det som händer när man tillför näringsämnet kväve är att träden tar upp näringen omedelbart. Det är en väldigt stor brist på kväve i den skogsmark som vi kommer att åtgärda. Nästa växtsäsong kommer träden då kunna bilda större barryta, dvs solfångare. Den här extra ytan solfångare kommer de närmaste 8-9 åren med hjälp av fotosyntesen binda in mer CO2 än det skulle kunna gjort utan näringstillförseln. Tack vare denna åtgärd tillkommer extra nettobinding av ca 26 ton CO2  per hektar.

The Forest Solution har ett samarbete med olika privata markägare, föreningar, samfälligheter och organisationer  som äger skog så att vi kan sprida näringsämen på skogar som annars inte skulle åtgärdas.

Skogsbestånd = Område med skog som är likvärdig med avseende på ålder, trädslagsfördelning och kommande skötselåtgärder