Våra projekt – additionella skogsbestånd

FS 2023- Åtgärder under växtsäsongen 2023

I sommar kommer vi att utföra våra åtgärder hos ett antal privata skogsägare i norra Hälsingland.

Allt är förberett med Samråd och nu hoppas vi på en sommar med, helst vanligt sommarväder, inklusive regn. Vi vill inte uppleva en sommar till likt 2018!

Vi har just nu klart med de marker vi behöver för detta år. Nästa år behöver vi fler skogsbestånd!

Exempel på svar från Samråd

Exempel på skogskarta

Exempel på skogsbeståndsdata

Är du privat skogsägare och vill av vara en del av våra projekt?

Kontakta The Forest Solution på

info@theforestsolution.se

eller

Erik Nillius på 070-6427910.

Skogsbestånd samt tidigare års växtsäsonger

Under 2020 tillförde vi näringsämnen till produktionsskogar som utan era insatser inte skulle åtgärdats. Dessa skogsbestånd låg i Dalarna, i Falun kommun och under kommande år har dessa en additionellt högre tillväxt

Kommande säsonger förbereder vi ny additionella ytor för åtgärder efter den efterfrågan som råder.

Under 2022 kunde vi tyvärr inte göra vår åtgärd. Kriget i Ukraina påverkade energipriser och annat och den produktion av gödselmedel som ändå producerades till extremt hög kostnad behövdes för att föda jordens befolkning.

Vår ISO 14064 certifierade metodik garanterar additionell klimatnytta genom ett systematisk val av skogsbestånd.

Kommande växtsäsonger kommer vi att åtgärda skogsbestånd i framförallt Svealand och Norrland.

Eftersom atmosfären blandas med vädrets vindar spelar det egentligen ingen roll var man gör åtgärden som binder in koldioxiden.

Våra projekt

Det som händer när man tillför näringsämnet kväve är att träden tar upp näringen omedelbart. Det är en väldigt stor brist på kväve i den skogsmark som vi kommer att åtgärda. Nästa växtsäsong kommer träden då kunna bilda större barryta, dvs solfångare. Den här extra ytan solfångare kommer de närmaste 8-9 åren med hjälp av fotosyntesen binda in mer CO2 än det skulle kunna gjort utan näringstillförseln. Tack vare denna åtgärd tillkommer extra nettobinding av ca 26 ton CO2  per hektar.

The Forest Solution har ett samarbete med olika privata markägare, föreningar, samfälligheter och organisationer  som äger skog så att vi kan sprida näringsämen på skogar som annars inte skulle åtgärdas.

Skogsbestånd = Område med skog som är likvärdig med avseende på ålder, trädslagsfördelning och kommande skötselåtgärder