Växthusgasbudgeten, Greenhouse Gas Protocol och certifikaten

The Forest Solution har de högsta ambitionerna att på ett enkel säkert och trovärdigt sätt visa för sina kunder klimatnyttan med tjänsten.

Vi har därför valt att jobba med:

En fullständig växthusgasbudget enligt GHG-protocol

En etablerad standard i ISO-systemet

ISO 14064-2:2019 Greenhouse gases — Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements

Extern revision och validering genom DNV under året 2020

Årlig Extern revision

Det finns och har funnits flertalet certifikat där de flesta bygger på GHG protokollet och där olika bakomliggande organisationer skapat certifikatet. Då certifikaten blivit en marknad i sig kändes ISO som en oberoende och trovärdig standard att använda i detta fall.

Äldre mekanismer med ursprung från Kyotoprotokollet har ibland inte längre någon relevans och nya regler från Parisavtalet är försenade eftersom COP 26 i Glasgow sköts upp till hösten 2021.

The Forest Solution skulle med vårt PDD – Project Design Document kunna certifiera oss i andra certifikat som bygger på växthusgas protokollet. Det finns dock en risk att man administrerar bort klimatnyttan genom att kostnaderna för certifiering/verifiering blir så stora att åtgärderna inte kommer att ske.

Vi i The Forest Solution har de högsta ambitionerna av visa klimatnytta för vår kunder. Har ni några funderingar eller önskemål om förtydligande så är vi väldigt angelägna att ta del av detta så att vi kan utveckla detta om så önskas.

Falun den 26 maj 2021

Erik Nillius

CEO