Er resa mot ett NettoNoll avseende GHG utsläppen kan börja här.

Köp koldioxidkrediter!

Tag kontakt med

CEO Erik Nillius

erik@theforestsolution.se

Phone +46706427910

För större kvantiteter begär offert då det finns storskalighetsfördelar.

Vi räknar med att kunna skala upp verksamheten för att kunna leverera i storleksordningen 100 000-tals ton vid behov.

Vi kan hjälpa ditt företag att bli klimatneutralt

Idag väljer fler och fler att bara göra affärer med företag som kan visa att de arbetar aktivt med att bli hållbara.

Du kan stärka din marknadsposition med The Forest Solution.

Med ett trovärdigt hållbarhetsarbete och en analys av ert avtryck kan vi ta bort era utsläpp med vårt verktyg klimatkompensation.

Vårt alternativ är lokalt, svenskt, enkelt, kraftfullt och ett billigt sätt att komma långt eller hela vägen att bli klimatneutrala.

Bli en ledande aktör på din egen marknad!

Att klimatkompensera innebär att ditt företag

  • bidrar ekonomiskt till en åtgärd
  • som ökar inbindningen av koldioxid
  • som annars inte skulle ha gjorts.

Var är ni idag med ert hållbarhetsarbete?

1. Ni har redan gjort en analys/beräkning och är intresserade av kompensera för att ert avtryck.

Kontakt oss på info@theforestsolution.se för eventuella frågor, mer information eller offert på större klimatkompensationer.

Kompensera för de antal ton CO2e som ni vill och ännu inte lyckats reducera med andra åtgärder.

2. Ni är intresserade att göra en analys över ert klimatavtryck och få hjälp med en färdplan mot hållbarhet.

The Forest Solution har ett antal samarbetspartners som kan hjälpa till med analysen.

Återkom sedan och kompensera de antal ton CO2e som ni vill kompensera.

Mer information och kontakt på: info@theforestsolution.se

3. Ni är intresserade av att gå i en mer hållbar riktning och vill göra en insats direkt som första steg. Ni vill avvakta med en djupare analys just nu.

Det viktigaste är att göra förändringar i verksamheten som minskar klimatpåverkan.

Sedan kan man kompensera för de avtryck som man inte lyckas åtgärda på annat sätt. Kompensera tex för era direkta fossila utsläpp i form av bil-, flygresor, studieresor, en konferens etc.

Kompensera för någon annan del av er verksamhet ni själva kan bedöma.

Kontakt oss för att diskutera hur man kan börja sitt hållbarhetsarbete: info@theforestsolution.se

Viktigt! Fundera på hur ni vill gå vidare för att få en komplett analys över ert framtida arbete i riktning mot hållbarhet!

Lilla Klimatskolan

1. Klimat analys/beräkning

Gör en Klimatredovisning – Ta reda på hur stor Er klimatpåverkan är och var den uppstår.

2. Klimatstrategi

Klimatneutral eller Klimatpositiv! – Sätt strategi, mål och policyer för att minska er klimatpåverkan.

3. Klimatkompensation

Kompensera – Klimatkompensera den klimatpåverkan ni inte ännu lyckats reducera.

Liten fördjupning av Klimatskolan

För att förstå hur man påverkar klimatet brukar man dela upp det i flera delar. Direkta och indirekta utsläpp samt i scope 1, 2 och 3 (se bild)

Med utgångspunkt i GHG-protokollets (GreenHouse Gas protocol) kartlägger och bestäms i samråd vad er klimatredovisning ska omfatta. Minimum är scope 1 och 2. Scope 3 kan vara svårt att följa och få ett grepp på i ett första skede.